Склад кафедри

Медведєва Медведєва Ольга Володимирівна
Завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-еколог
Вчений ступінь і наукове звання: кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 — екологія; доцент
Посада: доцент
Початок роботи на кафедрі: 2002
Викладає дисципліни:
Загальна екологія та неоекологія
Сучасні методи моніторингу та захисту довкілля
Урбоекологія
Мікробіологія з основами вірусології
Системний аналіз якості навколишнього середовища
Екологічна статистика
Галузь наукової та практичної діяльності: моніторинг якості водних екосистем;
екологічні особливості грунтів урбоекосистем.
Публікації: 60, з них 52 наукових, в т.ч. 8 патентів, 8 навчальнометодичного характеру (в т. ч. 5 навчальних посібників)


Кропівний Кропівний Володимир Миколайович
Кандидат технічних наук, професор, ректор Центральноукраїнського національного технічного університету, Заслужений працівник освіти України.
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Вчений ступінь і наукове звання: Кандидат технічних наук, професор
Посада: професор
Початок роботи на кафедрі: 2004
Викладає дисципліни:
Основи наукових досліджень
Інтелектуальна власність
Утилізація та рекуперація відходів
Ресурсоефективні та чисті технології
Галузь наукової та практичної діяльності: удосконалення технології виробництва високоміцного чавуну та зміцнення матеріалів, розробка корпоративних інформаційно – аналітичних систем інноваційної діяльності, питання поводження з відходами.
Публікації: 120 наукових та науково-методичних праць, 12 підручників та навчальних посібників, 10 винаходів.


Коломієць Коломієць Людмила Василівна
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, еколог
Вчений ступінь і наукове звання: кандидат сільськогосподарських наук; доцент
Посада: доцент
Початок роботи на кафедрі: 2004
Викладає дисципліни:
Екологія людини
Фітоценологія
Екологічний менеджмент та аудит
Екологічна безпека
Регіональні екологічні проблеми
Основи ведення сільського господарства


Мартиненко СА Мартиненко Сергій Абелевич
Кандидат технічних наук, доцент
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Вчений ступінь і наукове звання: Кандидат технічних наук, доцент
Посада: доцент
Початок роботи на кафедрі: 2012
Викладає дисципліни:
Процеси і апарати в сучасній екології
Методи вимірювань параметрів навколишнього середовища
Сучасні технології захисту атмосфери
Техноекологія
Галузь наукової та практичної діяльності: Прилади та засоби вимірювання параматрів навколишнього середовища. Захист атмосфери від шкідливих викідів автотранспорту та промислових підприємств.
Публікації: 8 наукових праць; 5 навчально-методичних розробок; 10 патентів на корисну модель.


Немировський Яків Борисович
Доктор технічних наук, доцент
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Вчений ступінь і наукове звання: Доктор технічних наук
Посада: професор
Початок роботи на кафедрі: 2018
Викладає дисципліни:
Стратегія сталого розвитку
Природоохоронне законодавство
Організація та управління в природоохоронній діяльності


Тунік Тетяна Михайлівна
Кандидат технічних наук, доцент
Освіта: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут
Початок роботи на кафедрі: 1993
Викладає дисципліни:
Хімія з основами біогеохімії
Основи екологічної токсикології
Геохімія довкілля


Бабич Тетяна Валеріївна
Кандидат філологічних наук, доцент
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка
Початок роботи на кафедрі: 2020
Викладає дисципліни:
Українська мова за професійним спрямуванням
Кривошей Кривошей Юрій Іванович
Викладач
Освіта: Харківський державний університет ім. Каразіна
Посада: викладач
Початок роботи на кафедрі:
1994
Викладає дисципліни:
Моніторинг довкілля
Біологія
Вступ до фаху
Заповідна справа
Галузь наукової та практичної діяльності:
Публікації: понад 20 наукових та 10 методичних праць.


Мірзак Мірзак Тетяна Петрівна
Асистент
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Посада: асистент
Початок роботи на кафедрі: 2001
Викладає дисципліни:
Екологічна статистика
Техноекологія
Міське комунальне господарство
Галузь наукової та практичної діяльності: антропогенний вплив на довкілля.
Публікації: 15 наукових та 5 методичних праць.


Шматько Шматько Лідія Олексіївна
Завідувач лабораторіями
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Посада: завідувач лабораторіями
Початок роботи на кафедрі: 2002


Кирнасовська Кирнасовська Тетяна Євгенівна
Старший лаборант
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Початок роботи на кафедрі: 2000Ляшенко Ляшенко Олег Леонідович
Навчальний майстер
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Початок роботи на кафедрі: 2000
© 2022 KNTU