Склад кафедри

Медведєва Медведєва Ольга Володимирівна
Завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер- еколог
Вчений ступінь і наукове звання: кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 — екологія; доцент
Посада: доцент
Початок роботи на кафедрі: 2002
Викладає дисципліни:
Загальна екологія та неоекологія
Екологічна безпека водних екосистем та моніторинг якості води
Урбоекологія
Мікробіологія з основами вірусології
Системний аналіз якості навколишнього середовища
Біометрія
Галузь наукової та практичної діяльності: моніторинг якості водних екосистем;
екологічні особливості грунтів урбоекосистем.
Публікації: 60, з них 52 наукових, в т.ч. 3 патенти, 8 навчальнометодичного характеру (в т. ч. 4 навчальних посібника)


Кропівний Кропівний Володимир Миколайович
Кандидат технічних наук, професор, перший проректор Кіровоградського національного технічного університету, Заслужений працівник освіти України.
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Вчений ступінь і наукове звання: Кандидат технічних наук, професор
Посада: професор
Початок роботи на кафедрі: 2004
Викладає дисципліни:
Основи наукових досліджень
Галузь наукової та практичної діяльності: удосконалення технології виробництва високоміцного чавуну та зміцнення матеріалів, розробка корпоративних інформаційно – аналітичних систем інноваційної діяльності.
Публікації: 120 наукових та науково-методичних праць, 12 підручників та навчальних посібників, 10 винаходів.


Топольний Топольний Федір Пилипович
Доктор біологічних наук, професор
Освіта: Українська сільськогосподарська академія
Вчений ступінь і наукове звання: доктор біологічних наук, професор
Посада: професор
Початок роботи на кафедрі: 2000
Викладає дисципліни:
Екологічна безпека урановидобувного виробництва
Перспективні напрямки розвитку екології
Моніторинг якості грунтів і бонітування
Галузь наукової та практичної діяльності: ґрунтознавство.
Публікації: 160 наукових та науково-методичних праць.


Коломієць Коломієць Людмила Василівна
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, еколог
Вчений ступінь і наукове звання: кандидат сільськогосподарських наук; доцент
Посада: доцент
Початок роботи на кафедрі: 2004
Викладає дисципліни:
Екологія людини
Фітоценологія
Стратегія сталого розвитку
Екологічна безпека
Регіональні екологічні проблеми
Основи ведення сільського господарства


Мартиненко СА Мартиненко Сергій Абелевич
Кандидат технічних наук, доцент
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Вчений ступінь і наукове звання: Кандидат технічних наук, доцент
Посада: доцент
Початок роботи на кафедрі: 2012
Викладає дисципліни:
Процеси і апарати в сучасній екології
Методи вимірювань параметрів навколишнього середовища
Сучасні технології захисту атмосфери
Техноекологія
Галузь наукової та практичної діяльності:
Публікації:


Мартиненко АП Мартиненко Алла Петрівна
Старший викладач
Освіта: Одеський державний університет І.І. Мечнікова, викладач хімії
Посада: старший викладач
Початок роботи на кафедрі: 1993
Викладає дисципліни:
Хімія з основами біогеохімії
Фізколоїдна та органічна хімія
Геохімія довкілля
Основи екологічної токсикології
Галузь наукової та практичної діяльності: захист довкілля від забруднення нафтопродуктами
Публікації: 50 наукових, 23 навчально-методичних розробок, 2 навчальних посібника.


Мартиненко ВГ Мартиненко Валерій Георгійович
Старший викладач
Освіта: Одеський державний університет І.І. Мечнікова
Посада: старший викладач
Початок роботи на кафедрі: 1993
Викладає дисципліни:
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Гідробіологія
Біоіндикація та біотестування
Радіобіологія
Галузь наукової та практичної діяльності: Оцінка впливу підприємств різних галузей промисловості на стан навколишнього середовища
Публікації: 20 наукових праць, 17 навчально-методичних розробок, 1 навчальний посібник.


Коваленко Коваленко Клара Григорівна
Викладач
Освіта: Одеський державний університет І.І. Мечнікова
Посада: викладач
Початок роботи на кафедрі: 2001
Викладає дисципліни:
Рекреаційні ресурси і курортологія
Фітоценологія
Основи ведення сільського господарства
Галузь наукової та практичної діяльності:
Публікації: 4 підручники, 3 з яких з грифом Міністерства освіти України, 22 методичних вказівок, 3 свідоцтв на винаходи.


Кривошей Кривошей Юрій Іванович
Викладач
Освіта: Харківський державний університет ім. Каразіна
Посада: викладач
Початок роботи на кафедрі:
1994
Викладає дисципліни:
Моніторинг довкілля
Біологія
Вступ до фаху
Заповідна справа
Галузь наукової та практичної діяльності:
Публікації: понад 20 наукових та 10 методичних праць.


Мірзак Мірзак Тетяна Петрівна
Асистент
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Посада: асистент
Початок роботи на кафедрі: 2001
Викладає дисципліни:
Екологічний менеджмент і аудит
Біометрія
Техноекологія
Галузь наукової та практичної діяльності: антропогенний вплив на довкілля.
Публікації: 15 наукових та 5 методичних праць.


Шматько Шматько Лідія Олексіївна
Завідувач лабораторіями
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Посада: завідувач лабораторіями
Початок роботи на кафедрі: 2002


Кирнасовська Кирнасовська Тетяна Євгенівна
Старший лаборант
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Початок роботи на кафедрі: 2000Ляшенко Ляшенко Олег Леонідович
Навчальний майстер
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Початок роботи на кафедрі: 2000Краснюк Краснюк Олег Юрійович
Аспірант
Освіта: Кіровоградський національний технічний університет
© 2019 KNTU