Про нас

Вас вітає кафедра екології та охорони навколишнього середовища!

Сучасна епоха характеризується екстремальним впливом людства на довкілля. Перед нами все частіше постають як глобальні проблеми, так і локальні порушення природних екосистем. Україна, як Європейська держава, долучається до вимог міжнародного товариства у сфері охорони навколишнього середовища. Саме тому, із самого початку отримання Незалежності, в Україні почали створюватися організації по вивченню та підготовці спеціалістів з екології та охорони навколишнього середовища.

Однією із перших в Україні, у 1993 році на базі Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування була створена Кафедра екології та охорони навколишнього середовища.

Першим завідувачем і засновником кафедри був кандидат технічних наук, доцент Коваленко Петро Андрійович (1993 - 1998 рр.), який згодом обіймав посаду завідувача підготовчого відділення (1996 - 1998 рр.).

З 2012 року кафедру очолює кандидат біологічних наук, доцент Медведєва Ольга Володимирівна.

Нині на кафедрі працюють: Медведєва О.В., к.б.н., доцент; Кропівний В.М., к.т.н., професор; Немировський Я.Б., д.т.н., професор; Коломієць Л.В., к.с.-г.н., доцент; Мартиненко С.А., к.т.н., доцент; Мартиненко А.П., ст. викл.; Мартиненко В.Г., ст. викл.; Кривошей Ю.І., викл., Мірзак Т.П., асист.; Шматько Л.О., зав. лабораторіями, Кирнасовська Т. Є., ст. лаборант, Ляшенко О.Л., навчальний майстер.

Велике різноманіття екологічних питань, які хвилюють сучасне суспільство, сприяли різноплановій науковій діяльності кафедри екології та ОНС.

З 2014 року на кафедрі діє атестована лабораторія екологічного моніторингу КНТУ, очолювана к.б.н., доц. Медведєвою О.В.

Кафедра постійно розширює свої зв'язки з підприємствами, науково-дослідними установами, освітянськими навчальними закладами, що дає можливість знаходити нові бази практичної підготовки студентів.

Наші випускники працюють в таких установах та організаціях, як Державна екологічна інспекція, Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації, Кіровоградське обласне управління водних ресурсів, Управління лісового та мисливського господарства, Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації, ОКВП «Дніпро-Кіровоград», комунальне підприємство «Теплоенергетик», ПАТ «Червона Зірка», НТЦ «Екосистема Плюс», НТЦ «Екобезпека», агрохолдинг «Кернел», вищі навчальні заклади освіти, науково- дослідні установи та ін.


© 2022 KNTU