Матеріальні ресурси

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища має лабораторії і аудиторії загальною площею 619,4 м2. У підготовці фахівців спеціальності 101 – «Екологія» використовується навчальних приміщень площею 454 м2.

Для проведення лабораторно-практичних занять, виконання частин магістерських робіт використовуються лабораторії, оснащені сучасним обладнанням: лабораторія екологічного моніторингу, лабораторія біоекологічних досліджень, дві хімічні лабораторії, 3 лекційні аудиторії, оснащені мультимедійним обладнанням, 2 аудиторії для практичних занять. Для належної підготовки фахівців-екологів також створено факультетський комп’ютерний клас, обладнаний сучасною комп’ютерною технікою.

Студенти і викладачі мають постійний безоплатний доступ до бібліотеки, читальних залів, спортивних залів та спортивного майданчику.

Санітарно-технічний стан приміщень випускаючої кафедри екології та охорони навколишнього середовища відповідає вимогам діючих норм і правил експлуатації. В них забезпечується необхідний тепловий, санітарний та протипожежний режим.
© 2022 KNTU