Акредитація освітньої програми

З 27 по 29 листопада в Центральноукраїнському національному технічному університеті на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища працювала експертна група з проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Екологія» другого (магістерського) рівня у складі: Погребняк Володимир Григорович (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу), Пасенко Альона Вікторівна (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського), Ломазов Павло Костянтинович (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»).

Експертна група провела зустрічі з гарантом освітньої програми «Екологія» Ольгою Медведєвою, ректором та менеджментом ЦНТУ, з академічним персоналом, зі здобувачами вищої освіти першого та другого року навчання, з представниками студентського самоврядування, з роботодавцями, з випускниками, з адміністративним персоналом, із допоміжними структурними підрозділами, та відкриту зустріч з усіма бажаючими. Гарант програми ознайомила експертів з матеріально-технічною базою, що використовується під час реалізації освітньої програми.

Експерти надали свої рекомендації та побажання щодо вдосконалення освітнього процесу та ефективного висвітлення необхідної інформації для всіх зацікавлених сторін. Колектив кафедри екології та охорони навколишнього середовища ЦНТУ висловлює щиру подяку експертній групі за надані рекомендації та слушні поради.


© 2020 KNTU