Навчальний план

Навчальний план 2020 р.
другого (магістерського) рівня
NP2020© 2022 KNTU