Навчальний план

Навчальний план 2019 р.
другого (магістерського) рівня© 2020 KNTU