Навчальний план

Навчальний план 2019 р.
першого (бакалаврського) рівня



© 2020 KNTU