Навчальний план

Навчальний план 2020 р.
першого (бакалаврського) рівня
NP2020© 2022 KNTU