Силабуси

Силабуси нормативних дисциплін


Силабуси вибіркових дисциплін


Екологічний менеджмент
Екологічний менеджмент


Охорона праці в галузі та цивільний захист


Інтелектуальна власність
Інтелектуальна власністьАдміністративна діяльність в державних
та недержавних установах і організаціях


Методика викладання у вищій школі


Геоінформаційні технології в екології


Стратегія сталого розвитку


Глобальний менеджмент


Сучасні технології захисту атмосфери


Глобальні проблеми світового господарства


Утилізація та рекуперація відходів


Екологія енерговикористання

Енергетичний аудит

Енергетичний менеджмент


Енергозбереження та використання
поновлюваних джерел енергії

Етика державного службовця

Основи енергозбереження


Основи підприємництва
та міжнародна підприємницька діяльність

Радіоекологічна безпека

Ресурсоефективні та чисті технології

Теоретичні основи наукових досліджень

Управління проектами
© 2022 KNTU