Структура та зміст освітньої програми

Освітньо-професійна програма "Екологія"
другого (магістерського) рівня вищої освіти.© 2020 KNTU