Структура та зміст освітньої програми

Освітньо-професійна програма "Екологія"
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
NP2020© 2022 KNTU