Головна

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища створена у 1993 році.

Першим завідувачем і засновником кафедри був кандидат технічних наук, доцент Коваленко Петро Андрійович (1993 - 1998рр.), який згодом обіймав посаду завідувача підготовчого відділення (1996 - 1998).

З 1998 року по серпень 2003 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Ткач Анатолій Анатолійович. З 1998 року кафедра стає випускаючою.

З 2003 року завідувачем кафедри було призначено професора, доктора біологічних наук Топольного Федора Пилиповича.

З 2004 по 2012 рік кафедру очолював Зіновік Михайло Аркадійович, доктор хімічних наук, професор.

З 2012 року кафедру очолює кандидат біологічних наук, доцент Медведєва Ольга Володимирівна.

Нині на кафедрі працюють: Медведєва О.В., к.б.н., доцент; Топольний Ф.П., д.б.н.. професор, Коломієць Л.В., к.с.-г.н., доцент; Мартиненко С.А., к.т.н., доцент, Мартиненко А.П., ст. викл.; Мартиненко В.Г., ст. викл.; Коваленко К.Г., викладач; Кривошей Ю.І., викл., Мірзак Т.П., асист.; Шматько Л.О., зав. лабораторіями, Кирнасовська Т. Є., ст. лаборант, Ляшенко О.Л., навчальний майстер.

Велике різноманіття екологічних питань, які хвилюють сучасне суспільство, сприяли різноплановій науковій діяльності кафедри екології та ОНС.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри: «Екологічна освіта як основа сталого розвитку регіону»; «Дослідження екологічного стану водних екосистем», «Моніторингові дослідження стану урбоекосистем». Науковці кафедри неодноразово отримували гранти обласної державної адміністрації Кіровоградської області на проведення актуальних досліджень екологічного спрямування. Колектив кафедри щорічно виконує госпдоговірні науково- дослідні роботи різнопланової тематики.

За матеріалами досліджень опубліковано монографію, 16 навчальних посібників, 50 методичних розробок та 35 винаходів.

За плідну винахідницьку роботу колективом кафедри отримано почесні нагороди – І місце в конкурсі «Кращий винахід – 2012 у Кіровоградській області» та «Кращий винахід – 2013 у Кіровоградській області».

З 2014 року на кафедрі діє атестована лабораторія екологічного моніторингу КНТУ, очолювана к.б.н., доц. Медведєвою О.В.

Кафедра постійно розширює свої зв’язки з підприємствами, науково- дослідними установами, освітянськими навчальними закладами, що дає можливість знаходити нові бази практичної підготовки студентів.

Наші випускники працюють в таких установах та організаціях, як Державна екологічна інспекція, Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації, Кіровоградське обласне управління водних ресурсів, Управління лісового та мисливського господарства, Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації, ОКВП «Дніпро-Кіровоград», комунальне підприємство «Теплоенергетик», ПАТ «Червона Зірка», НТЦ «Екосистема Плюс», НТЦ «Екобезпека», агрохолдинг «Кернел», вищі навчальні заклади освіти, науково-дослідні установи та ін.

З 2012 року на базі кафедри щорічно проводиться регіональна науково- практична конференція «Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення», в якій приймають участь як відомі науковці, так і студентська молодь. В рамках конференції проводиться фотовиставка з екологічної тематики та аматорський фотоконкурс.

До наукової роботи залучаються обдаровані студенти, які згодом приймають участь у конференціях як всеукраїнського, так і міжнародного рівня та стають призерами конкурсів студентських наукових робіт.

У вільний від занять час студенти задіяні у художній самодіяльності, спортивних змаганнях, активно приймають участь у виступах команд КВК.

© 2019 KNTU