Перелік вибіркових дисциплін

За освітньою програмою "Екологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти.


Охорона праці в галузі та цивільний захист


Теоретичні основи наукових досліджень


Сучасні методи моніторингу та захисту довкілля


Ресурсоефективні та чисті технології


Основи енергозбереження


Регіональні екологічні проблеми


Адміністративна діяльність в державних та недержавних організаціях


Глобальні проблеми світового господарства


Геоінформаційні технології в екології


Управління проектами


Глобальний менеджмент


Еколого-біологічне рослинництво


Спеціальна генетика


Радіоекологічна безпека


Сталий розвиток у виробництві


Екологія енерговикористання


Енергозбереження та використання поновлювальних джерел енергії


Корпоративна культура


Енергетичний аудит


Енергетичний менеджмент


Етика державного службовця


Основи підприємництва та міжнародна підприємницька діяльність


Токсичність та методи її нейтралізації на автомобільному транспорті© 2022 KNTU